0 3 min 10 mths

Dừng lỗ cho mọi giao dịch

Trừ khi bạn đã quyết định trở thành nhà giao dịch đầu tiên giao dịch 24/7 bằng MT4, thì bạn nên hạn chế thua lỗ. Bạn không thể tránh các giao dịch không may. Ít nhất hãy kiểm soát số tiền bạn mất.

Có nhiều cách để thiết lập Dừng lỗ. Và đây là chủ đề được chọn cho bài viết sau.

Dừng lỗ cho mọi giao dịch

Tỷ lệ rủi ro/ phần thưởng

Không phải tất cả các giao dịch đều rủi ro. hãy nhớ rằng không thể tránh khỏi thua lỗ và bạn nên thiết lập tỷ lệ rủi ro/ phần thưởng. Bắt đầu với tỷ lệ 1/3. Điều này có nghĩa là khoản lỗ dự kiến nên ít hơn ba lần so với lợi nhuận có thể có.

Đặt tỷ lệ quá cao cũng không phải là một ý tưởng hay. Nếu Take Profit của bạn gấp 10 lần so với Stop Loss thì khả năng đóng giao dịch tại điểm loss là quá cao.

Mức độ rủi ro cho mỗi giao dịch

Hãy nhớ rằng bất cứ lúc nào bạn có thể phải đối mặt với thua lỗ. Nếu bạn mạo hiểm quá nhiều vốn của mình tại một thời điểm, thì bạn có thể mất tất cả mọi thứ cùng một lúc. Đặt giới hạn rủi ro cho mỗi giao dịch của bạn. Bạn có thể bắt đầu với 1-2% vốn của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *